Verzekeraars online dating

Zilveren Kruis garandeert dat ze ook na maandag voldoen aan de zorgplicht. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gaat met de partijen in Zeeland om tafel en zal erop toezien dat de zorgplicht wordt nageleefd.Patiënten met psychische problemen die aankloppen bij instellingen hebben vaker meer zorg nodig dan vooraf gedacht.

Patiënten met psychische en psychiatrische problemen worden zo de dupe van een verharde onderhandelingsstrijd tussen zorgorganisaties en verzekeraars.

Als blijkt dat een patiënt meer zorg nodig heeft ligt dat financiële risico bij de zorgaanbieder.

In die gevallen is de behandeling vaak ook complex, terwijl vergoedingen door zorgverzekeraars heel specifiek per aandoening gelabeld zijn.

Zij zeggen dat ze met Emergis in gesprek zijn en nog wachten op informatie van hen.

"We eisen eerst inzage in de zorgkosten voor we uitbetalen, dat is ook onze taak", aldus een woordvoerder.

Search for verzekeraars online dating:

verzekeraars online dating-90

De NOS vroeg grote ggz-aanbieders in het hele land naar hun samenwerking met verzekeraars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “verzekeraars online dating”